· Wierzymy, że Pismo Święte – Biblia – jest Słowem Bożym, nieomylnym i natchnionym przez Ducha Świętego, i stanowi jedyną normę wiary i życia.
 
· Wierzymy w Boga w Trójcy Świętej jedynego, w osobach Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
 
· Wierzymy w Synostwo Boże Jezusa Chrystusa, poczętego z Ducha Świętego, narodzonego z Marii Dziewicy; w   Jego śmierć na krzyżu za grzech świata i Jego zmartwychwstanie w ciele; w Jego wniebowstąpienie i powtórne przyjście w chwale.
 
· Wierzymy w pojednanie z Bogiem przez opamiętanie i wiarę w ewangelię, w chrzest i Wieczerzę Pańską.
 
· Wierzymy w chrzest Duchem Świętym, przeżywanie pełni Ducha i Jego darów.
 
· Wierzymy w jeden Kościół, święty, powszechny i apostolski.
 
· Wierzymy w uzdrowienie chorych jako znak łaski i mocy Bożej.
 
· Wierzymy w zmartwychwstanie i życie wieczne.

Wyznanie Wiary

         Credo 

Kościół Przebudzenia
Calgary

65 Richard Way SW, Calgary, AB

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

©2018 by Revival Church Calgary