Ochotnego dawcę Bóg miłuje

Dziękujemy za wsparcie

Dzięki Twojej pomocy możemy rozwijać naszą pracę. Każda, nawet najdrobniejsza suma przyczynia się do rozszerzania Królestwa Bożego.

"A powiadam: Kto sieje skąpo, skąpo też żąć będzie, a kto sieje obficie, obficie też żąć będzie. Każdy, tak jak sobie postanowił w sercu, nie z żalem albo z przymusu; gdyż ochotnego dawcę Bóg miłuje. A władny jest Bóg udzielić wam obficie wszelkiej łaski, abyście, mając zawsze wszystkiego pod dostatkiem, mogli hojnie łożyć na wszelką dobrą sprawę,"

                           2 List do Koryntian 9:6-8

Kościół Przebudzenia
Calgary

65 Richard Way SW, Calgary, AB

  • Facebook Social Icon
  • YouTube Social  Icon

©2018 by Revival Church Calgary